Март 26, 2023

Семейство, когато ме изчерпваш ...

Не, светът на деца не всички са розови и никога не трябва да забравяме, че те не са въоръжени, за разлика от възрастните, за да анализират ситуации, които ги засягат със задна дата. Лоша атмосфера у дома, експлозивни или латентни конфликти, които тежат върху общата атмосфера, са източници на безпокойство за тях. Така че, дори и да е невъзможно да ги запазим от всичко, дори ако можем да мислим, че трудностите на живота са формиращи, нека не забравяме, че те са в пълно развитие и че трябва да могат да да се изгради върху солидни основи, най-спокойната възможна. Най-доброто решение, в случай на трудности, които е трудно да се решат, е винаги да се води диалог сдете, за да чуе какво има да ни каже и да се консултира с детски психиатър с него ... Кой няма да реши нашите притеснения с вълшебна пръчица, но ще вземе предвид неразположението надете... вече голяма стъпка към благосъстоянието му.Ирония судьбы или С легким паром 2 серия (Март 2023)