Февруари 24, 2020

Приемно семейство: да се превърне в „подкрепящо семейство“

Асоциациите организират специални „ваканционни операции“. Попътата на Secours предлага да станесемейство празник ": по време на ваканциите си добре дошъл дете, което не може да си тръгне с него семейство и чийто ежедневен живот често е труден. на семейства много, или които предлагат културен проект, са особено търсени. Попитайте за //www.secourspopulaire.fr/

"Приемът за семейна почивка" (AFV) се предлага от. \ T Католическа помощ : въпросът е да се посрещне детето през лятото и да се организира този престой с мястото му на почивка или пребиваване. За повече информация //www.secours-catholique.asso.fr/

сдружението Почва в Si подкрепя децата и техните семейства засегнати от вируса на HIV. на семейства се подпомагат и придружават през цялата година. По време на празници, Почва в Si използва "семейства Accueil Vacances “да се грижи за детето и да го накара да открие много дейности Подкрепата за родителите и децата дава възможност да се гарантира балансът на семейството.Цялата информация тукПриемни родители-спасители на детството (Февруари 2020)