Март 1, 2024

Lion Horoscope 2015 - Съвети

Lion Horoscope 2015 - Няколко съвета за годината

С тази година вие сте на важна повратна точка в живота си. Ще ви бъдат предложени няколко възможности и ще трябва да избирате внимателно. Във всеки случай, вие знаете точно какво не искате, което вече отчасти ще улесни вашето решение. Някои от вас ще направят много за миналото си. Във всеки случай не дръжте двата крака в една и съща обувка. Ще трябва да направите голямо усилие да се адаптирате, за да живеете по-благоприятните периоди. Тази година често ще се тревожите за смъртта. Вие ще бунтувате при мисълта, че един ден ще трябва да напуснете този свят. Но тъй като смъртта е неизбежно събитие, което не щади никого, би било по-разумно да го приемем със спокойствие и примирение, дори ако го оправдава по определен начин, както и Епиктет: - Това е проклятие за това, че ушите не трябва да се събират и би било проклятие за мъжете да не умират.

NYSTV - Where Are the 10 Lost Tribes of Israel Today The Prophecy of the Return (Март 2024)