Март 24, 2023

Вдлъбнатини

Често имаме избор, да правим или да не правим нещо, да казваме или да не казваме, да гледаме на проблема точно в очите или да го игнорираме ... И въпросът за избор, който зависи повече на нашата история, възниква от най-ранното детство. Жул и Сара, както всички останали, имат избор. И благодарение на тази интерактивна книга "множествен избор", те ще могат да осъзнаят, че решенията, които правят всеки ден, трансформират живота си ... И по същия повод те не са безсилни срещу бедствие. Текстове с явна простота, които все пак ни забиват в сърцето на разпита на децата.

Алис де Петиньи и Катя Белсито
Издания на Липо Кили - 7.95?
Мнението на редактора: ****
От 4-годишна възрастКак за изправяне на вдлъбнатини по автомобила (Март 2023)