Декември 4, 2023

В градината пеперуди, нашите приятели!

 


Синият Аргус

За трета поредна година сте поканени да се възхищаватепеперуди и изпратете вашите коментари по интернет:  
www.noeconservation.org.


Половинната скръб


Вие ще участвате в инвентаризацията на 28 вида пеперуди, посочени във Франция. Нарича се Обсерватория за градински пеперуди.
 
 


Малката костенурка

 

 

 

 

   ПОБЕДА НАД СОБОЙ (Декември 2023)