Март 24, 2023

Името на деня за откриване: Eudoxie (първо име на момиче)

на малко име Eudoxie (малко име момиче) е много рядко, носено само от 300 души във Франция. това малко име идва от гръцкия и означава "който е уважаван". това малко име в миналото е носена от три императрици и много принцеси, но е по-известна на Изток, отколкото на Запад, например в славянските страни.

Евдоксите имат пълна и парадоксална личност, споделена между мъжко и женско. Тяхната мъжествена страна е преведена от авторитет, дързост и голяма способност за действие, докато тяхната „момичешка” страна се проявява в повече плахост, алтруизъм и обич към другите.

Варианти: Eudocia, Eudoxia. Пожелайте им щастлив празник на 1 март!⚡️ НАДНИКНИ: Калинката срещу Хок Мот | Мегачудеса | Disney Channel Bulgaria (Март 2023)