Март 26, 2023

Теорията на множеството интелигентности

Според теорията за многобройните интелигентности, разработена от Хауърд Гарднър през 1983 г., има осем вида интелигентности:

- Логикоматематична интелигентност съчетава способността за изчисляване, измерване, използване на логиката и решаване на математически и научни проблеми.

- Космическа интелигентност ни позволява да представяме, ментално и в три измерения, какво ни заобикаля.

- Междуличностна (или социална) интелигентност ви позволява да действате и реагирате с другите по правилен и подходящ начин, да усещате различията и нюансите на темперамента, характера и мотивацията на хората около вас.

- Интелигентност на тялото (или кинестетична) е способността да се използва тялото, за да изразява идея или чувство, да извършва дейност или да създава.

- Верболингвистична интелигентност е способността да се мисли с думи и да се изразяват или разбират сложни идеи чрез език.

- Вътрешноличностна интелигентност е способността да разчитаме собствените си емоции, нужди и желания.

- Музикалната интелигентност е нагласата да произвежда, оценява, разпознава и разбира ритми, звуци и мелодии.

- Натуралистичния интелект класифицира, дискриминира, разпознава и използва знанията за природната среда, животните, растенията или минералите."Без формат" - Неслучайните случайности (Март 2023)