Април 10, 2021

Светът, виждан от Николас Хулот

"Чудното е първата стъпка към знанието и уважението", според Никола Хуло, Авантюристът и неговият екип от Ушуая са събрали близо 300 страници с снимки, възхваляващи природа, Взети на пет континента, тези великолепни образи се подкрепят от цитати от поети, изследователи или емблематични личности като Нелсън Мандела, Теодор Монод или лорд Байрон.

величие природа, посвещение да се чудя
Ушуая, Мишел Лафон

39,90 ?HyperNormalisation (2016 + subs) by Adam Curtis - A different experience of reality FULL DOCUMENTARY (Април 2021)