Март 1, 2024

Първото име на деня: Игор

Етимология на първото име Игор
на малко име Игор идва от германски и означава "защита". това малко име във Франция се пренася от около 3000 души и днес остава малък. Почитаме Игор на 5 юни.

произход
Игор е славянска форма малко име Германски Ингвар (богът бог Инг). Всъщност в северната митология инг е бил Бог на мира, благоденствието и плодородието. В историята откриваме Свети Игор, млад принц на Московия, който се възкачва на трона през 1146 г., но е преследван от опонентите си шест седмици по-късно. Потърсил убежище в манастир и бил завладян от враговете си и бил убит. Впоследствие малко име Игор стана малко име много популярна в Русия и е илюстрирана от някои музиканти като Игор Стравински (1882-1971), Игор Маркевич (1912-1983) и Игор Ойстрах (1931-). Във Франция Игор започва да се разпространява срамежливо във Франция през ХХ век.

характер
Игор е надежден и приятелски млад мъж. В професионалния си живот той има чувство за дълг и много добър екипен дух, защото работи методично. В личния си живот Игор успокоява семейството и близките си и продължава да изпълнява ангажиментите си

Историите ON AIR: Кой е пророк Илия? (Март 2024)